Våra tjänster
PRIVATPERSON
FÖRETAG / KOMMUN

Individuell psykoterapi med kognitiv
beteendeterapi (KBT)
 

 

Vad är syftet med kognitiv beteendeterapi?

Till vem riktar sig kognitiv beteendeterapi?

Hur går det till?

Arbetsgivare & HR-avdelningar
 

Har du en anställd med stress- och utmattningssymtom,

missbruksproblem eller annan psykisk ohälsa som är i behov av samtal?

Saknar ni handledare?

Har ni behov av metodutbildning?

 

Camilla Jardevall 

leg. psykoterapeut/socionom 

Välkommen till Terapiportalen i Vätterbyggden

Terapiportalen i Vätterbygden AB bildades 2016 av mig Camilla Jardevall. Jag är legitimerad psykoterapeut med KBT-inriktning, socionom, samt utbildad i traumabehandling (PE) och mindfulnessbaserad behandling. Jag utgår i mitt arbete från överenskomna mål om vad du vill förändra i din livssituation, i relation till dig själv och andra.


Jag har lång erfarenhet av psykoterapi (både i grupp och individuellt) med ångesthantering, depression, traumabearbetning och stresshantering. Jag arbetar även i ett vårdföretag med inriktning emot beroende/missbruk och psykisk ohälsa.

Auktoriserad KBT-terapeut av Svenska Föreningen för Kognitiva och Beteendeinriktade Terapier (sfkbt)

http://sfkbt-medlem.se/ 

Erfarenhet och cv:

- Legitimerad psykoterapeut (2013)

- Psykoterapeutexamen i kognitiv och beteendeinriktad psykoterapi, KBT (2013)

- Socionomexamen (2003)

Sedan 2006 anställd på Iris Utvecklingscenter ett vårdföretag för missbruk/beroendeproblematik och psykisk ohälsa.

​Mina nuvarande arbetsuppgifter är att säkerhetsställa metod och kvalitetsutveckling inom de olika enheterna, vad gäller behandling. Jag är en del i företagets ledningsgruppsarbete. I min roll ger jag metodhandledning, individuell egen terapi och utbildning för anställda inom företaget. Men jag arbetar också terapeutiskt med klienter som finns på företaget både i grupp och individuellt, men inte lika frekvent som tidigare. Under åren 2003 - 2006 har jag varit anställd på olika befattningar inom socialtjänsten.

 

Terapiportalen i Vätterbygden AB

 

Liljebäcksgatan 7

566 36 Habo

camilla@terapiportalen.se

0707-58 25 07

 

© 2020 by terapiportalen.se 

Webb levererad av foretagssite.se