PRIVATPERSON

Individuell psykoterapi enligt kognitiv beteendeterapi (KBT)

Vad är syftet med kognitivbeteendeterapi?


Psykoterapin syftar till du ska komma tillrätta med din psykiska ohälsa eller psykiskt lidande och hjälpa dig att hantera nedstämdhet, svåra känslor, ångest och oro. Att få hjälp att lära dig att förstå dig själv och att arbeta med dina relationer till andra människor. Genom samtalen få stöd i att göra förändringar när det gäller dina tankar, känslor, och beteenden.

Den kognitiva beteendeterapin kan leda till att du antingen gör en faktisk förändring i ditt liv, eller att du förändrar din inställning till dina problem, så att du inte längre mår dåligt av dem. 


Till vem riktar sig kognitiv beteendeterapi?

 

I vår tid ska vi hinna med mycket, vi ska förverkliga oss själva och ibland har vi höga krav på oss själva eller andra. Vi har en förmåga att hitta kortsiktiga lösningar på livets svårigheter och krav. Dessa lösningar kan ibland dränera oss på energi och kan leda till att vi mår psykiskt dåligt. Att hantera förluster i livet kan vara svårt, de största och mest smärtsamma förlusterna brukar vara närståendes död men vi kan också uppleva sorg efter en separation, en bruten vänskapsrelation eller ett förlorat jobb. Andra stora förändringar i livet som kan vara svårt att hantera är då barnen flyttar hemifrån och att gå i pension.

Hur går det till?

Innan psykoterapin inleds träffas vi alltid för ett bedömningssamtal. Hur många samtal du behöver är individuellt och görs upp tillsammans. Det kan vara allt ifrån ett par samtal till en längre serie av samtal. De inledande samtalen i terapin handlar om att kartlägga svårigheterna/problemen och en målbild formuleras. Vidare i terapin handlar det om att förstå hur svårigheterna fungerar, ibland behöver man göra en förändring, ibland behöver man bygga upp ett sätt att hantera sin situation.

Terapisamtalen är 45 minuter. Mellan terapisessionerna har du uppgifter som tränar på.

 

© 2020 by terapiportalen.se 

Webb levererad av foretagssite.se