FÖRETAG / KOMMUN

Arbetsgivare & HR-avdelningar

Saknar ni handledare?

 

Teamhandledning:
Fokus på arbetsgruppens gemensamma arbete och samverkan mellan olika kompetenser och personligheter.

 

Metodhandledning:
Fokus på kognitiva beteendeterapeutiska metoder kopplat till de brukare som arbetsgruppen arbetar med.

 


Det finns även möjlighet till enstaka utbildningsdagar eller föreläsningar.

 

 

Har ni en anställd som är i behov av psykoterapi?

 

Har du/ni en anställd som är i behov av samtal. Upplägget är individuellt och görs upp gemensamt. Det kan vara allt ifrån ett par samtal till en längre serie av samtal, vilket beror på hur problematiken ser ut.

 

© 2020 by terapiportalen.se 

Webb levererad av foretagssite.se